Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Tây - Kiến Xương - Thái Bình
 19/12/19  Tin tức từ Phòng  32
Cô giáo Bùi Thị Xoan Khối trưởngCô Vũ Thị Kim Dung  lớp 5TA3Cô Vũ Thị Thủy 4AT3
 16/03/19  Tin tức từ Phòng  454
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMPHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Căn cứ số 65/PGDĐT V/v tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Kiến xương ngày 11 tháng 03 năm 2019. Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là mối quan tâm lớn của Nhà nước và Xã hội. Cũng như PGD& ...
 24/11/18  Tin tức từ Phòng  128
LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
 24/11/18  Tin tức từ Phòng  193
HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO ÁN ĐẸP CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11