Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Tây - Kiến Xương - Thái Bình
 16/03/19  Tin tức từ Phòng  381
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMPHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Căn cứ số 65/PGDĐT V/v tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Kiến xương ngày 11 tháng 03 năm 2019. Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là mối quan tâm lớn của Nhà nước và Xã hội. Cũng như PGD& ...
 07/03/19  Tin tức từ Phòng  67
ĐỒNG CHÍ hIỆU TRƯỞNG LÊN TRAO QUÀ THAY MẶT CÔNG ĐOÀN LÊN TRAO QUÀĐỒNG CHÍ LÊ THỊ TUYẾT GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU PHÁT BIỂU CẢM ƠN 
 07/03/19  Tin tức từ Phòng  63
Đồng chí Nguyễn Thị Chiên lên khai mại lễ Kỷ niệm ngày 8/3Đồng chí Vũ Thị Gái Hiệu trưởng lên phát biểu ý nghĩa của ngày mông 8/3 Đồng chí Vũ Thị Kim Dung chủ tịch Công đoàn lên tặng hoa chúc mừng Đ