Trường Mầm non Vũ Tây tổ chức CBGV lao động Tết trồng cây năm Nhâm Dần 2022