Cán bộ, giáo viên trường Mầm non Vũ Tây tập huấn học trực tuyến về nội dung thích ứng với BĐKH&BVMT trong các cơ sở MN